Loading...

มิถุนายน 1978 | ฟินฮอร์น

Planetary Game Workshop

ครั้งแรกของการเปิดตัวของเกมสู่สาธารณะอย่างเป็นทางการที่ Clunny Hill ballroom ในมูลนิธิฟินฮอร์น เป็นส่วนหนึ่งของ workshop “The Art of Synthesis” มีคนเล่น 20 คน และกระบวนกรเกม 4 คน ใช้อุปกรณ์แบบบ้านๆตามแต่จะหาได้ ช่องต่างๆทำจากกระดาษ ชุดจากผ้าปูที่นอน ฯลฯ ทรงพลังอย่างยิ่ง

พฤศจิกายน 1987 | ฟินฮอร์น

ทั้งชุมชน (100 คน) เล่นเกมนี้ด้วยกัน รวมถึงไอลีน แคดดี้ หนึ่งในผู้ก่อตั้งฟินฮอร์น เล่นใน Universal Hall เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของมูลนิธิฟินฮอร์น

มกราคม 1989 | ฟินฮอร์น

Planetary Game Workshop ในช่วงปีใหม่สำหรับผู้เล่น 80 คน เล่นใน Universal Hall โดยมีกระบวนกร 10 คน และกระบวนกรฝึกหัด 16 คน ด้วยเป้าหมายหลักในการเยียวยาโลก ใช้อุปกรณ์ชุดใหม่ เป็นการสร้างแผนการทำงานสำหรับปีต่อไป

พฤศจิกายน 1990 | เนเธอร์แลนด์

ครั้งแรกที่มีการจัด Planetary Game นอกฟินฮอร์น โดยมีผู้เล่น 20 คน น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง! “จากนี้ไปเกมนี้ก็ออกเดินทางได้แล้ว!”

กุมภาพันธ์ 1991 | ซีแอตเทิล

Planetary game กับผู้เล่น 60 คน เป้าหมายหลักอยู่ที่เหตุการณ์สำคัญในช่วงนั้น (สงครามอ่าวเปอร์เซีย) เดวิด สแปงเกลอ เข้ามาร่วมทีม (GODs) เป็นกระบวนการที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

มิถุนายน 1998 | ฟินฮอร์น

Planetary Game สำหรับกระบวนกรเกม เฉลิมฉลองการมีอายุครบยี่สิบปีสำหรับทุกเวอร์ชั่นของเกม กลุ่มย่อยคือ: วิสัยทัศน์ การอยู่ร่วมกัน อัตลักษณ์ และความเป็นผู้สร้าง

ธันวาคม 1999 | ฟินฮอร์น

Millennium Planetary Game ผู้เล่นกว่า 80 คน จาก 19 ประเทศ มาร่วมกันต้อนรับศตวรรษใหม่ด้วยการใช้เวลาสิบวันในการเล่นเกมทั้งในแบบเล็กและแบบขยายนี้ กลุ่มย่อยคือ: ความสัมพันธ์, วิถีชีวิต, ชุมชน, สวัสดิการและนันทนาการ และความไม่รู้ เป็นการต้อนรับศตวรรษที่ 21 ที่ทรงพลัง สันติ และลึกซึ้ง

มิถุนายน 2010 | ฟินฮอร์น

Planetary Games จัดขึ้นสองครั้งด้วยช่องเพิ่มเติมคือ Global Homes และ World Work

เกมแรกบ่มเพาะจิตวิญญานในชีวิตของเราเป็นธีมของ Planetary Game ที่เฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีแห่งการเกิดของเกมนี้ มีผู้เล่น 80 คนมาจาก 25 ประเทศ โดยมีกลุ่มย่อยคือ: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์และครอบครัว การทำงานและวิชาชีพ การเปลี่ยนผ่านและการก้ามข้าม และอัตตาและความอยู่ดีมีสุข

เกมที่สองเกมของคนในชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองการครบวาระ 44 ปีของชุมชนฟินฮอร์น โดยมีกลุ่มย่อยคือ: ภาวะผู้นำและอำนาจ ความอยู่ดีมีสุขและความสร้างสรรค์ ระบบนิเวศน์และการร่วมสร้างกับธรรมชาติ บทบาทของโลกและการขยายตัว และเงินและเศรษฐกิจชุมชน

พฤศจิกายน 2006 | ฟินฮอร์น

Planetary Game ใน Summer Solstice

ผู้เข้าร่วม 60 คนจาก 18 ประเทศ กับเป้าหมายเราตั้งใจที่จะบ่มเพาะความเป็นพันธมิตรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน ชักนำให้เกิดรูปแบบใหม่ๆของจิตสำนึกและการแสดงออกถึงความเป็นองค์รวมกลุ่มย่อยคือ: ตัวเอง ความสัมพันธ์ของเรา งานของเรา โครงสร้างร่วมของเรา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มิถุนายน 2012 | ฟินฮอร์น

Planetary Game ใน Summer Solstice

เราตั้งใจที่จะสร้างความกระจ่างชัดและดูแลแนวทางแห่งรักและความศักดิ์สิทธิ์ทั้งภายในและภายนอก ออกแบบและเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับดวงจิตของโลกและมนุษยชาติกลุ่มย่อยคือ: เรา & ความสัมพันธ์ของเรา ธรรมชาติ & สิ่งแวดล้อม การปกครอง & การออมเงิน Subtle worlds และ Emerging Impulse

กันยายน 2013| บราซิล

Planetary Game ครั้งแรกที่มีการจัดเกมนี้โดยการแปลผ่านล่าม จัดที่บราซิลโดยทีม Taygeta อุปกรณ์จัดทำเป็นสองภาษาคืออังกฤษและโปรตุเกส เป้าหมายคือด้วยความตั้งใจที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองและสิ่งที่กำลังผุดบังเกิดขึ้น เราขอเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณแห่งบราซิล เปิดตัวเราไปสู่ระดับลึกแห่งจิตใจ ความคิด และจิตวิญญาณ เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่มีความเป็นหนึ่งเดียว การฟื้นคืนสภาพปกติ และความหวังกลุ่มย่อยคือ: ตัวเราและความสัมพันธ์ของเรา ภาวะผู้นำและการเงิน การศึกษาและเทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเผยปรากฏ (Emerging Impulse)

ตุลาคม 2015 | บราซิล

Planetary Game ครั้งที่สองในบราซิลกับเป้าหมายด้วยจิตวิญญาณแห่งการทำงานร่วมกัน เราตั้งใจที่จะดำรงอยู่ในจุดแข็งและศักยภาพของตัวเอง ค้นพบแนวทางใหม่ในการมีส่วนร่วมกับโลก และก้าวไปสู่อนาคตที่กำลังเผยปรากฏขึ้นด้วยความสง่างามและด้วยใจที่เปิดรับกลุ่มย่อยคือ: ความสัมพันธ์ (กับตัวเองและผู้อื่น) ภาวะผู้นำ subtle worlds ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอนาคตที่กำลังเผยปรากฏ (Emerging Future)

กรกฎาคม 2016 | ฟินฮอร์น

ฉลองวาระครบรอบ 40 ปีของ Game of Transformation กับเป้าหมายด้วยจิตวิญญาณแห่งการทำงานร่วมกัน เราตั้งใจที่จะยืนหยัดและดำรงอยู่ในความจริงแท้อย่างสง่างาม มีปฏิสัมพันธ์กับโลกในรูปแบบที่สร้างสรรค์และเติมเต็ม ในการออกแบบและเสริมพลังให้กับอนาคตที่กำลังเผยปรากฏขึ้นกลุ่มย่อยคือ: ความสัมพันธ์และอัตลักษณ์ ชุมชนและระบบ subtle worlds ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอนาคตที่กำลังเผยปรากฏ (Emerging Future)

มกราคม 2018 | ประเทศไทย

เป็นครั้งแรกที่มีการจัด Planetary Game ในเมืองไทยและในเอเชีย กระบวนการและอุปกรณ์ต่างๆจัดทำขึ้นเป็นสองภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาไทย ด้วยเป้าประสงค์คือ

ด้วยพลังแห่งความร่วมมือ พวกเราตั้งใจที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวตนที่แท้จริง การแสดงออก และการดำรงอยู่ของเรา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับจิตวิญญาณแห่งโลก และจิตวิญญาณแห่งประเทศชาติของเรา และเพื่อสร้างอนาคตแห่งการฟื้นคืนสภาพ ความไว้วางใจ และความหวัง

Areas / กลุ่มย่อยคือ; ความสัมพันธ์และครอบครัว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปกครองและความเป็นผู้นำ โลกแห่งกายละเอียด และอนาคตที่กำลังจะบังเกิด